PENGALAMAN

Kami telah berpengalaman dalam menangani beberapa perkara diantaranya :

  1. Perkara Perbankan.
  2. Beberapa Perkara Pidana
  3. Beberapa Perkara Perdata dengan berbagai jenisnya
  4. Beberapa Perkaran Tata Usaha Negara
  5. Beberapa Perkara Perburuhan
  6. Beberapa Perkara Pertanahan
  7. dll.